Continuous Shift

Jonas Lund Continuous Shift Jonas Lund Continuous Shift

Press Text

Nu bjuder Kristianstads konsthall in sex konstnärer till en utställning för att väcka nyfikenhet och skapa förståelse för den digitala utvecklingen inom konsten.

Brytpunkten mellan det digitala och det konstnärliga har de senaste åren fått stor uppmärksamhet. Många har hört uttryck som AI, krypto, NFTs och blockchain men vad betyder dem och vilken relation har de till samtidskonsten? Mycket av det som presenterats i media som digital konst har gjort oss både nyfikna och förvirrade.

Hur ser människans relation till teknologi och digitalisering ut i en tid då de verkar vara helt sammansmälta? Kan skillnaderna mellan liv, konst och teknologi urskiljas? Hur arbetar professionella samtidskonstnärer med ständigt nya digitala möjligheter? 

Med Continuous Shift vill konsthallen möjliggöra aktiva möten mellan konst och teknik och öka kunskapen för denna relativt nischade genre. Genom fysiska och visuella upplevelser som aktiverar flera sinnen kan besökaren uppleva den digitala konstvärlden hos oss. I Kristianstads konsthalls lokaler kommer unika rumsligheter få växa fram som pockar på vår uppmärksamhet.

    Related Works

  • Title Year Type URL